Do jutra!

Zespół: Aneta Szyłak (dyrektor artystyczna i kuratorka), Solvita Krese (kuratorka), Jacek Friedrich (opieka naukowa), Maks Bochenek (kurator i główny producent) oraz Hubert Bilewicz (kurator programu edukacyjnego)


Artystki i Artyści: Suzanne Lacy, Dario Azzelini & Oliver Ressler, Eriks Bozis, Lawrence Abu Hamdan, Johanna Billing, Cora Piantoni, Valdis Celms, Maros Krivy, Anouk De Clercq, Miroslaw Bałka, Zbigniew Libera, MML Studio, Aleksandra Polisiewicz & Ewa Kruszewska, Maciej Salamon, Jakub Szczęsny, Łukasz Bugalski, Julita Wójcik, Ewa Partum, Katarzyna Przezwańska, Jacek Staniszewski, Lendlabor, Stanza,  Seline Baumgartner, Florian Zeyfang. 


Miasto nigdy nie jest skończone. Przekształcenie miasta zawsze związane jest z myśleniem futurystycznym. I to, które sobie wyobrażamy zapewne nie będzie tym, w którym będziemy mieszkać. Myślenie o przyszłości miasta wpływa na wszystkie aspekty naszego życia – zamieszkanie, sposoby spotkania, życie polityczne, zdobywanie wiedzy. Zespół kuratorski podejmuje niezwykle skomplikowane zadanie połączenia narzędzi sztuki współczesnej, architektury, urbanistyki i nauk historycznych, wiedzy praktycznej i teoretycznej, aby rozpocząć wraz z mieszkańcami rozmowę o tym, co oznacza planowanie miasta. Buduje przepływy pomiędzy istniejącą dokumentacją historyczną i jej współczesną translacją na obiekty sztuki.

Biorąc Gdańsk jako punkt wyjścia i obiekt studiów, ale nie ograniczając się do niego, wystawa Do jutra! podejmuje zagadnienie planowania miejskiego jako manifestacji myślenia ideologicznego. Przebudowa miasta to całkowita przebudowa rzeczywistości, przestrzeni przebywania, polityki, spotkania, odpoczywania czy zdobywania wiedzy. Począwszy od XIX wiecznej defortyfikacji Gdańsk był obiektem zrealizowanych i niezrealizowanych planów modernizacyjnych, które odzwierciedlały gwałtowne niekiedy zmiany polityczne. Ten specyficzny case study jest więc dla nas okazją do zapoczątkowania szerokiej dyskusji na temat tego co to znaczy zmienić miasto? I co miasto znaczy? Jak palimpsestyczny kompozyt śladów historii, jej odtwarzania i reprezentowania wpływa na miasto jako znaczenie? Jakie są tego narzędzia? Jak my dzisiaj je zmieniamy? O ile może to być proces w większym stopniu włączający mieszkańców? 

Przyjęcie tej optyki i postawienie w centrum zagadnienia miasta, którego kształtowanie jest zobowiązaniem publicznym i historycznym związane jest z sytuacją, gdy w globalnej skali następują - w różnych interwałach czasowych - istotne modyfikacje przestrzeni miast wywołane przemieszczaniem się kapitału, migracją ludności, redefinicją pojęcia i miejsca pracy oraz zmianą funkcji miast. Jest to również przypadkiem Gdańska i dzielnicy Młode Miasto mającej powstać na dawnych terenach Stoczni. Do Jutra! to wystawa z widokiem na budowę ulicy Nowa Wałowa.


Wystawa jest wynikiem współpracy pomiędzy Instytutem Sztuki Wyspa, Instytutem Historii Sztuki UG, Katedrą Urbanistyki PG oraz innymi instytucjami kulturalnymi i naukowymi Gdańska oraz artystami, którzy dokonają odtworzenia, krytycznej analizy, artystycznej transformacji i interpretacji planów miejskich oraz makiet budynków i niezrealizowanych planów urbanistycznych. Interesują nas one jako swoiste dokumenty myślenia o mieście i nadawania mu znaczenia. Znaczenia te, wynikające z rozwoju myśli urbanistycznej, ale też dominujących ideologii, porządków politycznych i ekonomicznych będziemy oglądać z perspektywy dzisiejszego doświadczenia miasta i jego potencjału wynikającego z lokalizacji i tego, co o nim już pomyślano.

Przewodnik po wystawie https://issuu.com/wyspa/docs/alternativa_przewodnik2013_pl

Książka towarzysząca wystawie https://issuu.com/wyspa


Wywiad Karoliny Plinty w Magazynie Szum https://magazynszum.pl/alternativa-2013-do-jutra-rozmowa-z-aneta-szylak-o-wyspie-gdansku-i-pozytywnych-stronach-kryzysu-ekonomicznego/