Kontekst kuratorski

 

Ta mapa myślowa jest próbą naszkicowania tego, co rozumiem jako kontekst kuratorski, na podstawie własnych projektów, które odnosiły się do specyficznych kontekstów lokalnych. Mapa powstała ze szczególnym uwzględnieniem projektów adresowanych i wynikających z doświadczania obszaru Stoczni Gdańskiej, jako miejsca długotrwałej, ulokowanej praktyki. Kuratorka jest tu umieszczona wewnątrz kręgu wpływów, nie zaś jako zewnętrzna obserwatorka. Krytyczność postawy kuratorskiej wynika, zgodnie z propozycją Irit Rogoff, z widzenia siebie jako części problemu, z jakim się zmagamy, nie zaś jako ekspertki, która próbuje w kategoriach obiektywnych swojej dziedziny, niejako z zewnątrz, wskazywać problemy i znajdować rozwiązania. Kuratorka znajduje się tutaj w polu afektów, które odczuwa i z którymi próbuje się ułożyć na podstawie własnej wiedzy, doświadczenia i relacji, nieuniknienie fragmentarycznych w swoim subiektywizmie.