robert knuth

Head Down/Głową w dół – peformance / instalacja

Head Down/Głową w dół – peformance / instalacja

Gdański Teatr Szekspirowski
25-27 sierpnia, 14:00-20:00
Czytaj dalej